»  »  ایده هنری
ایده فیلم سینمایی با موضوع استارتاپ و موفقیت
شرح ایده

ایده فیلم سینمایی با موضوع استارتاپ و موفقیت

این روزها بحث استارتاپ و موفقیت در کشور داغ است و خیلی ها به دنبال راه اندازی استارتاپ و کارآفرینی ...