»  »  ایده اجتماعی
ایده راه اندازی کافه مشاوره
شرح ایده

ایده راه اندازی کافه مشاوره

بعد از همه گیر شدن شبکه های اجتماعی و راههای ارتباطی آنلاین سرانه گفتگو ( گفتگوی کلامی رو در رو ) ...
ایده اپراتوری پیام برای تماس گیرنده سیم کارت خاموش
شرح ایده

ایده اپراتوری پیام برای تماس گیرنده سیم کارت خاموش

گاهی نیاز است برای مدتی سیم کارت خود را خاموش کنیم، بطور مثال بصورت موقت در مراجعه به برخی ادارات ...